REAKCJE 1P-LSD

1P-LSD, jeden z nowych lizergamidów, nie reaguje z odczynnikiem Ehrlicha w ciągu standardowego czasu badania (minut). Mimo to, niektórzy użytkownicy informują, że ich próbki barwią odczynnik Ehrlicha na różowy / purpurowy.

Aż do teraz powszechnie zakładano, że może to wynikać z degradacji 1P-LSD i częściowej hydrolizy do LSD w wyniku kwaśnych warunków przechowywania. Niedawno jednak, razem z drugsdata.org i siecią ekspercką Erowida ustaliliśmy, że niektóre próbki są najprawdopodobniej celowo zanieczyszczane aby spowodować fałszywie pozytywne wyniki z Ehrlichem (przykład: wyniki próbki blottera 1P-LSD z USA).

Dlatego rekomendujemy zawsze sprawdzić wynik Ehrlicha przy pomocy testu Hofmanna.

Polecamy przeczytać pełen opis analizy na https://www.erowid.org/columns/crew/2021/08/tryptamine-turns-purple-with-ehrlich-reagent/.

1P-LSD zanieczyszczone tryptaminą
1P-LSD zanieczyszczone tryptaminą
Blotter 1P-LSD
Blotter 1P-LSD
Tryptamina z odczynnikiem Ehrlicha
Tryptamina z odczynnikiem Ehrlicha

Odczynniki sprawdzają OBECNOŚĆ, ale nie ILOŚĆ substancji. Użyj różnych narkotestów w celu większej precyzji badania, 90% domieszek zareaguje z 1 z 3 testów, a 95% z 1 na 5. Aby poznać pełny skład użyj dodatkowo testu na czystośćPozytywny czy negatywny wynik nie oznacza, że próbka jest bezpieczna. Żadna substancja nie jest w 100% bezpieczna.